Các nhân tố tạo thành website hoàn chỉnh

Các yếu tố xây dựng website bán hàng hoàn chỉnh với wordpress

Bạn có thể là một người đang kinh doanh bán hàng online, hoặc bạn đang có ý định tìm hiểu và làm kinh doanh online thì tôi chắc chắn 95% người sẽ nghĩ ngay trong đầu là bán hàng online cần có website. Bạn sẽ tìm hiểu và có ý định xây dựng website bán hàng cá nhân, nhưng vẫn dè đặt về kinh phí…